#

تماس با ما

آدرس : مشهد، کیلومتر دوازده بزرگراه آسیایی، پارک علم و فناوری خراسان رضوی، سایت شرکت کاوش صنعت توس --------------- صندوق پستی 813-91735
تلفن : 05135421701-5
فکس : 05135421706
پست الکترونیک : info@kstc.ir
آدرس : میدان آرژانتین، بولوار بیهقی، نبش ۱۲ شرقی، پلاک ۱، ساختمان کاوش صنعت توس
تلفن : 02188738040-44
فکس : 05135421706
پست الکترونیک : info@kstc.ir
آدرس : منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی، سایت یک، مجتمع کارگاهی تلاش سه، مرکز پشتیبانیِ مهندسی و خدمات فنی شرکت کاوش صنعت توس
تلفن : 06152112966
فکس : 05135421706
پست الکترونیک : info@kstc.ir
آدرس : کارگاه مرکزی مجتمع گاز پارس جنوبی
تلفن : 05135421701-5
فکس : 05135421706
پست الکترونیک : info@kstc.ir