#

پرسشنامه استخدامی

* نام
* نام خانوادگی
* نام پدر
* شماره شناسنامه
* شماره ملی
تاریخ تولد
* محل تولد
* وضعیت تاهل
تعداد فرزندان
وضعیت نظام وظیفه
نشانی محل سکونت
تلفن تماس
* تلفن همراه
پست الکترونیک

سوابق کاری

نام اداره / شرکت مدت کارکرد سمت سابقه بیمه علت ترک همکاری


نام اداره / شرکت مدت کارکرد سمت سابقه بیمه علت ترک همکاری حذف

سوابق تحصیلی

عنوان مدرک سال اخذ محل اخذ


عنوان مدرک سال اخذ محل اخذ حذف

آموزش ها و تخصص های حرفه ای

دوره های آموزشی یا تخصصی طی شده گواهینامه محل اخذ گواهینامه
دارد ندارد


نام دوره گواهینامه محل اخذ گواهینامه حذف

علایق و توانایی ها

میزان تسلط به زبان های خارجی اعم از مکالمه , نگارش و خواندن
نام زبان خارجی میزان تسلط
کامل ناقص


زبان خارجه میزان تسلط حذف

به سوالات زیر پاسخ دهید

1- ازچه طریقی با این شرکت آشنا شده اید؟ لطفا مشخصات معرف را به طور کامل مرقوم فرمایید
2- آیا در صورت نیاز شرکت , به ماموریت درون و برون شهری خواهید رفت؟
3- آیا سابقه محکومیت دارید؟ آیا سابقه اعتیاد دارید؟ آیا دخانیات مصرف می کنید؟
4- آیا به بیماری خاصی مبتلا بوده یا هستید؟
5- در چه قسمتی تمایل به انجام کار دارید؟ میزان حقوق پیشنهادی خود را اعلام فرمایید:
6- محل سکونت فعلی (اجاره/شخصی/رهن/سایر موارد) , میزان رهن و اجاره:
7- آیا غیر از حقوق ماهیانه , درآمد دیگری دارید؟ آیا مقروض هستید؟ میزان بدهی ماهیانه چقدر است؟
نام و آدرس فردی که بتوان در مواقع ضروری با او تماس گرفت را بنویسید:

اینجانب تائید مینمایم که به پرسش های این فرم با آگاهی کامل از مفاهیم آن , به طور کامل و صحیح پاسخ داده و شرکت حق دارد درباره آن ها تحقیق و مکاتبه نماید و در صورت اثبات عدم صداقت , شرکت حق انجام اقدام متناسب را خواهد داشت.