#

درخواست همکاری شرکت های دیگر

*نام شرکت
*نام مدیرعامل
تاریخ ثبت شرکت
شماره ثبت
نوع مالکیت شرکت
*زمینه فعالیت
استان
شهرستان
نام شرکت‌هایی که نمایندگی آن‌ها را دارید
نوع همکاری
تعداد کل پرسنل شرکت چند نفر است
تعداد پرسنل بخش فنی شرکت چند نفر است
تعداد پرسنل بخش فروش شرکت چند نفر است
تعداد پرسنل بخش کنترل کیفیت شرکت چند نفر است
تعداد پرسنل بخش برنامه ریزی و تولید شرکت چند نفر است
دستگاه‌های عمده‌ی تولیدی شرکت را معرفی کنید
ابزارهای عمده کنتر کیفی شرکت را معرفی کنید
گواهینامه‌ها و افتخارت شرکت را معرفی کنید
گردش تقریبی مالی شرکت در سال گذشته چقدر است
آدرس وبسایت شرکت را اعلام کنید
پست الکترونیک شرکت را اعلام کنید
آدرس شرکت را اعلام کنید
شماره تلفن‌های شرکت را اعلام کنید
شماره دورنگار شرکت را اعلام کنید
رزومه شرکت را بارگذاری کنید
* لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر روبرو وارد کنید: