#

برگزیده شدن طرح «بسته تزریق پساب واحدهای نمکزدایی» در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی

 برگزیده شدن طرح «بسته تزریق پساب واحدهای نمکزدایی» در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی

طرح معرفی شده از سوی این شرکت تحت عنوان «بسته تزریق پساب واحدهای نمکزدایی» در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی حائز رتبه دوم طرح‌های توسعه‌ای شد.
لوح تقدیر و تندیس جشنواره در مراسمی از سوی آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور به آقای ناصری حسینی اهدا شد.
پروژه بومی سازی فناوری و ساخت «بسته تزریق پساب واحدهای نمکزدایی» از سال 1394 در این شرکت شروع شده و تاکنون چندین نمونه موفق از این تجهیز در سایت‌های مختلف به بهره‌برداری رسیده است.

نمایش کلیپ‌های اهدای لوح و تندیس و مصاحبه با بخش خبر شبکه چهار سیما

 

این خبر به‌روز رسانی خواهد شد

1396/12/05