#

طراحی و بومی سازی فناوری ساخت

برخی از مهمترین پروژه‌های اجرا شده در این شرکت در حوزه‌ی طراحی و بومی سازی فناوری ساخت به شرح جدول زیر است:

 

عنوان پروژه کارفرما سال اجرا
طراحی و بومی سازی فناوری ساخت کمپرسور دور بالا مخصوص تامین هوای ابزار دقیق مجتمع گازی پارس جنوبی 1395
طراحی و بومی سازی فناوری ساخت شش مجموعه کامل تجهیزات جدا کننده مواد (دکانتر) شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 1394
طراحی و بومی سازی فناوری ساخت کمپرسور چیلر متعلق به شرکت McQuay شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 1394
طراحی و بومی سازی فناوری ساخت کامل یک مجموعه گیربکس همزن B3SV شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 1394
طراحی و بومی سازی فناوری ساخت یک مجموعه کمپرسور هوای اتمایزینگ شرکت پتروشیمی مبین 1393
طراحی و بومی سازی فناوری ساخت کامل گیربکس فن کولینگ تاور SUMITOMO شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 1393
طراحی و بومی سازی فناوری ساخت سه مجموعه گیربکس کاهنده COOLING TOWER شرکت پتروشیمی فراورش 1393
طراحی و بومی سازی فناوری ساخت Wheelهای تجهیز توربو اکسپندر شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 1395
طراحی و بومی سازی فناوری ساخت نازل‌های گان کوره شرکت پتروشیمی مبین 1393
طراحی و بومی سازی فناوری ساخت پمپ‌های سانتریفیوژ پر فشار سرعت بالا منطبق بر استاندارد API610 تایپ OH6 شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی   
طراحی و بومی سازی فناوری ساخت کمپرسورهای سانتریفیوژ پر فشار سرعت بالا منطبق بر استاندارد API670 تایپ OH6 شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی   

طراحی و بومی سازی فناوری ساخت

Localization of design and manufacturing technology

طراحی و بومی سازی فناوری ساخت