#

اورهال تجهیزات دوار پرسرعت

برخی از مهمترین پروژه‌های اجرا شده در این شرکت در حوزه‌ی اورهال تجهیزات به شرح جدول زیر است:

 

عنوان پروژه کارفرما سال اجرا
اورهال 176مجموعه پمپ‌های OH6 تحت استاندارد API610  شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی  
اوهال 45 مجموعه کمپرسور OH6 تحت استاندارد API617 شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی  
اورهال 9 مجموعه گیربکس تجهیزات جدا کننده مواد (دکانتر)  شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 1395 - 1393
اورهال کامل یک مجموعه گیربکس همزن B3SV شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 1393
اورهال کامل سه مجموعه گیربکس فن کولینگ تاور SUMITOMO شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 1394
اورهال Nuovo Pignone Pumps شرکت پتروشیمی رازی 1391
اورهال کمپرسور دور بالا مخصوص تامین هوای ابزار دقیق  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 1395
اورهال دو مجموعه گیربکس تجهیزات جدا کننده مواد (دکانتر)  شرکت پتروشیمی مهر 1395

اورهال تجهیزات دوار پرسرعت

Overhaul and repair of high-speed rotating equipment

اورهال تجهیزات دوار پرسرعت