#

ساخت پکیج کامل

برخی از مهمترین پروژه‌های اجرا شده در این شرکت در حوزه‌ی ساخت پکیج کامل به شرح جدول زیر است:

 

عنوان پروژه کارفرما سال اجرا
ساخت پکیج تزریق پساب واحدهای نمکزدایی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون 1395 

ساخت پکیج کامل

Manufacture complete package

ساخت پکیج کامل